Vil du udvikle dig sammen med Karo?

Vores formål er at tilbyde ’smart choices for everyday healtcare’, og vi arbejder ihærdigt på at realisere vores vision om, at Karo skal blive en paneuropæisk leder inden for den daglige sundhedspleje. Med denne vækststrategi leder vi hele tiden efter nye talenter, som kan slutte sig til vores voksende Karo-team.

Vores ambition er at blive et selvstyret netværk af kolleger, der har evnen til at løse forretningsproblemer og træffe beslutninger i selvledende projektteams.

Vores virksomhed er mangfoldig og inkluderende, hvor alle kan være sig selv, motiveret af, at de kan gøre en forskel. Faktisk definerede vi vores kerneværdier – Challenge, Act, Connect og Care – gennem et virksomhedsdækkende tværsamarbejde, der nu er vores officielle ramme for, hvordan vi arbejder sammen; et fællesskab, hvor kollegaer frit kan dele deres synspunkter og være sig selv.

At omfavne forskellige perspektiver og baggrunde er en del af vores identitet og vi har en ligelig repræsentation af kvinder og mænd i vores lederstillinger.

Hvis du vil arbejde for en hurtigt-voksende vækstvirksomhed, læs da om vores nuværende ledige stillinger.

Nuværende ledige stillinger

Amazon Account Manager
Maidenhead | Digital and e-Commerce

Head of Medical & Clinical operations
Stockholm | Scientific Affairs

Marketing student
Copenhagen | Marketing

At Karo, when a position location is labeled as ‘flexible’ it means that it can be based from a variety of our locations, including but not limited to Stockholm, Rotterdam and London. To get information what applies to a specific role, please consult the hiring team as specified in the job description or contact career@karopharma.com for more information.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan det er at arbejde hos Karo, læs da mere herunder gennem de tre links.